Regulamin SennikOnline.pl

Administratorem serwisu jest InnovaWeb Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, przy ul. Jankowickiej 23/25, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000296627, posiadająca NIP 6423031028 oraz REGON 240835300 o kapitale zakładowym 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Rejestracja na tej stronie jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli zgadzasz się na rejestrację zgodną z przedstawionymi zasadami, zaznacz pole ' Akceptuję regulamin serwisu SennikOnline.pl' i kliknij 'Zarejestruj się'.

Aby anulować proces rejestracji, kliknij tutaj aby powrócić do głównej strony.

* Zawartość stron internetowych SennikOnline.pl jest dostarczana na zasadzie "jaka jest" oraz "taka jak dostępna".

* SennikOnline.pl nie gwarantuje, że jej strony internetowe będą działać nieprzerwanie i bezbłędnie.

* SennikOnline.pl zastrzega sobie prawo do zmiany tych stron lub cofnięcia prawa dostępu do nich w każdej chwili.

* SennikOnline.pl nie udziela żadnego rodzaju gwarancji związanych z dostępnością, dokładnością, rzetelnością i zawartością stron.

* SennikOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania tego serwisu.

* Zamieszczając jakiekolwiek treści w serwisie SennikOnline.pl zgadzasz się na to, że:

- zamieszczane przez Ciebie materiały nie są w całości lub w części niezgodne z prawem,

- jesteś właścicielem zamieszczanych materiałów lub posiadasz nieograniczone prawa do publikacji i przekazania ich nam,

- nie podejmiesz przeciwko nam żadnych działań w związku z przekazanymi treściami / materiałami.

* Ponadto zamieszczone przez Ciebie materiały nie mogą być:

- wzywające do nienawiści lub dyskryminujące na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej,

- propagujące przemoc,

- nieobyczajne i wulgarne,

- obraźliwe dla innych użytkowników

* Niedopuszczalne jest umieszczanie treści reklamowych oraz ogłoszeń o charakterze komercyjnym poza działami forum do tego wyznaczonymi.

* SennikOnline.pl nie jest pośrednikiem pomiędzy oferentem a nabywcą i nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert reklamowych i przebieg transakcji.

* Użytkownik, zamieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, wyraża zgodę na bezterminowe ich wykorzystywanie (w tym publikowanie i rozpowszechnianie) przez SennikOnline.pl.

* SennikOnline.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na witrynach, do których zamieszczono łączą w tym serwisie. Ponadto, zamieszczenie łączy do jakiejkolwiek strony nie oznacza, że SennikOnline.pl popiera daną stronę i jej właściciela, oraz treści tam zamieszczane.

* SennikOnline.pl nie jest odpowiedzialne za treści umieszczane przez użytkowników w tym serwisie. Treści te wyrażają punkt widzenia użytkowników, którzy je zamieszczają.

* SennikOnline.pl może w każdej chwili i według swojego uznania usunąć lub modyfikować zawartość zamieszczoną przez użytkowników w serwisie.

* SennikOnline.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z regulaminem serwisu. Zapewnia jednocześnie użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich wiadomości.

* Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. SennikOnline.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.